Informace o projektu
Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-18257S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Jedna z nejvíce deregulovaných miRNA u kolorektálního karcinomu (CRC) je miR-215. Náš tým v minulosti
prokázal, že hladiny její exprese v nádorové tkáni jsou signifikantně nižší oproti přilehlé střevní sliznici, a že nízké hladiny miR-215 jsou asociovány s postižením lymfatických uzlin a pokročilými stádii
onemocnění. Naše předběžná pozorování dále ukázala, že substituce miR-215 vede k zástavě buněčného
cyklu v G1 fázi, indukci apoptózy a snížení migrační kapacity buněk CRC. Hlavním cílem tohoto projektu je
popsat molekulární mechanizmus odpovědný za nádorově supresorové funkce miR-215 u kolorektálního
karcinomu in vitro a in vivo. Dále bude studována substituce miR-215 jako nová léčebná strategie u CRC.
Bude připraven doručovací systém založený na použití superparamegnetických železitých nanočástic
konjugovaných s chitosanem a in vivo bude stanovena optimální dávka a terapeutická účinnost
syntetického prekurzoru miR-215 (miR-215 mimic) doručovaného pomocí tohoto nanočasticového systému.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info