Informace o publikaci

The role of metabolic syndrome in the induction of chronic pancreatitis after a first attack of acute pancreatitis - multicenter trial

Název česky Role metabolického syndrome v indukci chronické pankreatitidy po první atace akutní pankreatitidy - multicentrická studie
Autoři

BOJKOVÁ Martina DÍTĚ Petr KUNOVSKÝ Lumír BLAHO Martin KIANIČKA Bohuslav NOVOTNÝ Ivo UVÍROVÁ Magdalena DVOŘÁČKOVÁ Jana DOLINA Jiří PŘECECHTĚLOVÁ Marie KOLOVRATNÍKOVÁ Hana PROCHÁZKA Vladimír JANEČEK Pavel MOTYKA Oldřich MARTÍNEK Arnošt

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitř. Lék. (Vnitr Lek)
Citace
www https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202008-0014_the-role-of-metabolic-syndrome-in-the-induction-of-chronic-pancreatitis-after-a-first-attack-of-acute-pancreati.php
Klíčová slova akutní pankreatitida; chronická pankreatitida; metabolický syndrom; obezita; hypertriglyceridémie; diabetes mellitus; hypertenze; cholesterol.
Popis Úvod: Metabolický syndrom patří mezi závažný celosvětový společenský problém. V České republice trpí tímto onemocněním více než 30 % dospělé populace. Role rekurentní akutní pankreatitidy v indukci pankreatitidy chronické, ve shodě s mechanistickou definicí chronické pankreatitidy, byla jednoznačně potvrzena. Existuje však řada faktorů, které mohou přispět k rozvoji chronické pankreatitidy. Prvním cílem studie bylo zjistit, zda metabolický syndrom může mít vliv na rozvoj chronické pankreatitidy. Druhou otázku jsme si položili, zda i jedna prodělaná ataka pankreatitidy akutní, může být vyvolávající faktor pankreatitidy chronické. Metody: Na základě retrospektivně získaných dat celkem od 264 osob, které jsou dispenzarizovány s diagnózou chronické pankreatitidy ve 4 centrech, byl získán soubor celkem 59 osob (22,3 %) s chronickou pankreatitidou diagnostikovanou do 36 měsíců od prvé ataky pankreatitidy akutní. Vyloučena byla etiologie pankreatitidy geneticky indukované a pankreatitidy autoimunitní. Ze získaného souboru 59 osob byla provedena diagnostika metabolického syndromu na základě splnění kritérií tzv. harmonizované definice z roku 2009 (obezita, arteriální hypertenze, hypertriglyceridémie, diabetes mellitus 2. typu a snížená hladina HDL cholesterolu). Výsledky: Při porovnání nálezů jednotlivých komponent metabolického syndromu u osob s chronickou pankreatitidou po 1. atace akutní pankreatitidy s metabolickým syndromem a u osob s chronickou pankreatitidou po 1. atace akutní pankreatitidy bez metabolického syndromu, byl nalezen statisticky významný rozdíl v zastoupení obezity (82,5 % v.s. 28,5 %), hypertriglyceridémie (82,3 % v.s. 17,8 %) a arteriální hypertenze (70,5 % v.s. 21,4 %). Interval, během kterého došlo ke vzniku chronické pankreatitidy po akutní pankreatitidě, u osob s metabolickým syndromem činila průměrná doba 12 měsíců (10-14 měsíců), zatímco u skupiny bez přítomnosti metabolického syndromu byl časový interval delší, činil 20 měsíců (16-29 měsíců). Závěr: Naše výsledky ukazují, že i jedna ataka akutní pankreatitidy (bez ohledu na etiologii), může být vyvolávajícím faktorem pankreatitidy chronické. Přítomnost metabolického syndromu může akcelerovat rozvoj chronické pankreatitidy po prodělané pankreatitidě akutní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info