Kontakty pro bakalářské a magisterské studium

 

Nevíte? Tápete?

Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.

Často kladené dotazy

Diskusní fóra


Často kladené otázky

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

1. listopadu 2018 – 28. února 2019. Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Kolik stojí jedna přihláška?

Cena jedné přihlášky je 600 Kč. Výjimkou je Fakulta sociálních studií, kde přihláška do Bc. nebo nenavazujícího Mgr. studia stojí 400 Kč a do navazujícího Mgr. studia 650 Kč.

Kolik přihlášek si můžu podat?

Kolik chceš – počet přihlášek není omezen. Můžeš se současně hlásit do prezenční i kombinované formy daného studijního programu. Přihlášku podáváš na každý vybraný studijní program samostatně. Poplatek zaplatíš za každou podanou přihlášku.

Existují nějaké tipy, jak postupovat při vyplňování přihlášky?

Pokud už víš, na jaký chceš jít studijní program, dobře zvaž výběr nabízených studijních plánů. V nabídce může být jednooborové studium bez specializace nebo s ní, případně sdružené studium, kde si vybíráš hlavní a vedlejší obor. V některých případech nabízí studijní program takzvanou odloženou volbu, tedy že si třeba specializaci nebo vedlejší obor vybereš až v průběhu prvního ročníku. Je proto dobré si ujasnit, která varianta je pro tebe prioritou, co je spíše záložní možnost a o co zájem nemáš vůbec. Podle toho za sebe plány seřadíš.

Přijímáte bez přijímacích zkoušek?

Požádat o odpuštění přijímacích zkoušek je možné na pěti fakultách. Podmínky a detaily se vždy dozvíš na webových stránkách konkrétní fakulty. Tuto možnost nabízí lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta, fakulta informatiky, ekonomicko-správní fakultafilozofická fakulta (pročti si dokument Informace a podmínky přijímacího řízení) a pedagogická fakulta.

Musím maturovat z určitých předmětů? Zohledňuje se státní maturita?

Ne, není to nutné a státní maturita se nezohledňuje. Stačí odmaturovat úspěšně. Nezáleží na tom, z jakých předmětů a „za kolik“.

Jaké přijímací zkoušky musím udělat?

Sedm z našich devíti fakult používá jako přijímací zkoušku Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, která má odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie),  fakulta sportovních studií, která má oborový test a součástí je i praktická přijímací zkouška (detailnější informace o přijímacím řízení na daný obor si dohledej na webu fakulty) a fakulta sociálních studií, kde si můžeš vybrat, zda chceš absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále však musíš absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Některé fakulty a obory mají předepsané také oborové přijímací zkoušky. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách konkrétních fakult.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů se koná 27. a 28. dubna 2019 v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Zlíně.
A na Slovensku v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

Podrobnější informace o oborových přijímacích zkouškách zjistíš na stránkách fakulty.

Je možné získat náhradní termín přijímací zkoušky?

Bohužel není. Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. kolize s maturitní zkouškou v zahraničí) nemůžeš zúčastnit TSP v řádném termínu, můžeš podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro studium a informační technologie Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do 30 dní od data konání TSP.

Můžu po přijetí „přestoupit“ na jiný obor, když se mi nebude líbit ten původní?

To bohužel není možné. Opět by ses musel řádně přihlásit ke studiu, absolvovat úspěšně přijímací zkoušky a po přijetí do nového programu můžeš požádat o uznání případných shodných předmětů. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info