Informace o projektu
Laserová ablace se spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu a spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu v archeologii a antropologii (LAICPMSOES a LIBS v arch. a antrop.)

Kód projektu
ME10012
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na vývoj spektrochemických metod pro analýzu archeologického materiálu na zařízeních LA-ICP-MS/OES, (laserová ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostně spektrometrickou/optickou emisní detekcí)a LIBS (spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu) pro určení provenience a datování. Budou se zkoumat možnosti použití externích kalibračních standardů a vnitřího srovnávacího prvku u obou metod a výsledky budou vyhodnoceny pokročilými statistickými metodami. V projektu se též spojí výhody obou metod, stanoví se oblast překrytí jejich použitelnosti u jednotlivých typů vzorků. Bude aplikována prostorově rozlišená analýza v podobě povrchového mapování při co nejmenším poškození vzorku a stanoví se limity laterálního rozlišení. Analyzované vzorky pocházejí ze Střední Ameriky, střední a jihovýchodní Evropy a Blízkého Východu. Navrhovaný výzkum tak pokryje velkou zeměpisnou oblast analýzami dvěma moderními metodami.
Partner-řešitel v USA: California State University Long Beach
IRMES and Department of Anthropology
1250 Bellflower Blvd, Long Beach
CA 90840.
USA
Prof. Dr. Hector Neff

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info