Informace o publikaci

Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie

Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KALA Zdeněk LOCHMAN Jan KUNOVSKÝ Lumír DOLINA Jiří GROLICH Tomáš KROUPA Radek PROCHÁZKA Vladimír SLABÝ Ondřej IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Hostitelský mikrobiom může být důležitým faktorem v etiopatogenezi refluxní choroby jícnu (GERD), která významně zvyšuje riziko rozvoje ezofagitidy (RE), Barrettova jícnu (BE) a adenokarcinomu ezofagu (EAC). Cílem pilotní metagenomické studie bylo charakterizovat bakteriální biotu ve vzorcích z jícnu (normální, případně i patologické tkáně), žaludku (tělo a antrum) a dvanáctníku od pacientů s GERD a od zdravých kontrol. Z celkem 74 bioptických vzorků získaných při endoskopickém vyšetření 2 pacientů s RE, 4 s BE, 4 s EAC a 6 zdravých kontrol byla izolována nukleová kyselina použitím All Prep DNA/ RNA/miRNA Universal Kit (Qiagen). Produkty 16S rDNA PCR z oblasti V4 byly sekvenovány na platformě Illumina MiniSeq. Ve vzorcích bylo identifikováno celkem 20 kmenů, 86 řádů, 184 rodin a 295 bakteriálních rodů. Nejpočetnějšími kmeny ve všech vzorcích byly Proteobacteria 45 %, Firmicutes 39 %, Bacteroidetes 9 %, Actinobacteria 3 % a Fusobacteria 1 %. Ve vzorcích z jícnu dominovaly Streptococcus sp. a Prevotella sp. s nižším zastoupením Veillonella sp. Rozmanitost druhů lokálních společenstev (alfa diverzita) se mezi vzorky od pacientů s jednotlivými patologickými stavy/ zdravých kontrol významně nelišila (Shannonův index diverzity: 2,48 RE; 2,51 BE; 2,32 EAC a 2,52 zdravé kontroly), nicméně byla pozorována tendence snížené diverzity ve vzorcích od pacientů s EAC. Ve vzorcích z jícnu od pacientů s RE a BE byl patrný trend zvýšení gram-negativních taxonů (Fusobacterium, Campylobacter), zatímco ve skupině pacientů s EAC bylo pozorováno zvýšení taxonu Campylobacter a Lactobacillus (nemetrické multidimenzionální škálování). V návaznosti na pilotní data provedeme analýzu mikrobiomu horní části gastrointestinálního traktu za fyziologických a patologických podmínek u většího počtu pacientů s GERD. Poznání mikrobiomu a jeho případné diverzity v těchto lokalitách může přispět k časnější diagnostice a optimalizaci algoritmu sekundárně preventivních opatření při rozvoji a léčbě BE a EAC u pacientů s GERD.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info