Informace o publikaci

Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study

Název česky Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice onemocnění jícnu: pilotní studie
Autoři

KUNOVSKÝ Lumír KALA Zdeněk KROUPA Radek GROLICH Tomáš DOLINA Jiří DASTYCH Milan VACULOVÁ Jitka VLAŽNÝ Jakub MORAVČÍK Petr IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra JABANDŽIEV Petr PROCHÁZKA Vladimír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202005-0013_confocal-laser-endomicroscopy-in-the-diagnostics-of-esophageal-diseases-a-pilot-study.php
Klíčová slova Barrett’s esophagus; confocal laser endomicroscopy; esophageal cancer; esophagitis
Popis Úvod: Konfokální laserová endomikroskopie využívající sondy (probe-based confocal laser endomicroscopy - pCLE) je nová diagnostická metoda určená pro endoskopii, která umožňuje mikroskopické vyšetření na buněčné úrovni v reálném čase. Endoskopická diagnostika časných neoplastických lézí distálního jícnu není snadná a často tyto léze mohou být přehlédnuty. Cílem pilotní studie bylo získat charakteristické pCLE obrazy u onemocnění jícnu pro další studie a vyhodnotit možnou roli pCLE v diagnostice dysplastického Barrettova jícnu (Barrett´s esophagus - BE) a časného adenokarcinomu jícnu (esophageal adenocarcinoma - EAC). Metody: Nejprve byl vyhledán přehled současné literatury s následným nastudováním předchozích publikací obsahující pCLE obrazy a jejich klasifikací u onemocnění jícnu. V druhé fázi byli do této pilotní studie zařazeni pacienti s onemocněním jícnu, kteří podstoupili horní endoskopické vyšetření s pCLE. Zařazena byla i zdravá kohorta osob. Výsledky: Od ledna roku 2019 do července roku 2019 bylo vyšetřeno celkem 14 pacientů v rámci této prospektivní pilotní studie: 3 pacienti s refluxní ezofagitidou, 4 s BE, 3 s EAC a 4 zdravé osoby. Byla provedena endoskopie s pCLE a získány charakteristické pCLE obrazy. Správná diagnóza byla endoskopistou stanovena pomocí pCLE (real-time) celkem u 11 ze 14 vyšetřených pacientů (78,6 %). Závěr: Bylo možné získat typické pCLE obrazy u onemocnění jícnu během standardní endoskopie s využitím capu. pCLE se zdá být novou slibnou metodou k surveillance BE a detekci časných neoplastických lézí. Na druhou stranu je zapotřebí více dalších studií a dat na větším souboru pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info