Čínská studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 5.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR). 

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se čínsky a nejste dost spokojeni s dosavadními znalostmi?
 • Chcete detailně poznat problematiku Číny?
 • Zajímá vás práce s lidmi a výzkum v terénu?
 • Nebojíte se náročného studia?

Souhlasně přikyvujete? Pak jsou Čínská studia ta správná volba pro pokračování vašeho vzdělání na magisterském stupni!

„Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.“

Praxe

Praxe během studia nejsou povinné, ovšem získání praktických zkušeností například při tlumočení je vítané. Pokud během semestru probíhají veletrhy, nebo přijíždějí čínské a taiwanské delegace, škola podporuje účast studentů.

Chcete vědět víc?

http://cinskastudia.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi budou odborníky na současnou čínskou politiku, společnost a různé kulturní aspekty, kteří ovládají mluvenou i psanou moderní čínštinu a mají cenné zkušenosti z dlouhodobého pobytu v čínském prostředí. S touto kvalifikací je budou vyhledávat společnosti, které obchodují nebo jinak spolupracují s Čínou. Pokud se zaměřují na jazyk, mohou překládat nebo vyučovat.  Mnoho absolventů nachází uplatnění přímo v Asii.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

Předmět přijímací zkoušky: O přijetí uchazečů rozhodne přijímací komise na základě dodaných materiálů. Jedná se o tyto podklady k přijímacímu řízení:

 • 1) výpis studijních výsledků (známek) v bakalářském programu v pdf;
 • 2) odkaz na adresu, odkud je možné stáhnout bakalářskou diplomovou práci včetně posudků vedoucího a oponenta. Pokud není možné práci a posudky stáhnout, uchazeč je dodá v pdf;
 • 3) stručný motivační dopis, vč. informace o zvažovaném projektu magisterské diplomové práce (1 až 2 str.).
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Web Semináře čínských studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hodnocení přijímací zkoušky: bakalářská práce – max. 40 bodů, výpis známek – max. 40 bodů, motivační dopis – max. 20 bodů (celkem 100 bodů). Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Čínská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info