Latinský jazyk a literatura středověku

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Zajímá vás středověk? Chcete pochopit, jak fungovala společnost, co lidé četli, jak si předávali zprávy, čím se bavili nebo jak se léčili? O tom se dozvíte především z textů, které byly ve středověku v naprosté většině psány latinsky. V tomto studiu vás naučíme nejen jazyk těchto písemných památek, tj. středověkou latinu, ale zasvětíme vás do tajů interpretace nejrůznějších typů dochovaných pramenů.

Během studia si přečtete a pochopíte obsah tajemných klášterních kronik, filozofických sporů, literárních polemik či receptů na zdravý životní styl. Naučíme vás, jak přepsat středověké rukopisy, ale také jak je přeložit a pochopit v nejširších kulturních souvislostech. Pochopíte, o čem je středověká literatura, a zjistíte, proč se antické texty dochovaly díky středověkým mnichům.

Kromě hlubšího a komplexního pohledu na proměny latinského jazyka během středověku se ve studiu zaměřujeme na různé podoby středověké literatury, její kritické i digitální zpřístupnění a nejmodernější trendy v textové kritice. Intenzivní četba textů je doprovázena volitelnými předměty zaměřujícími se na jednotlivé aspekty středověké písemné kultury. Budete mít možnost zúčastnit se přednášek a blokových kurzů, které zajišťují zahraniční odborníci. Během každoročních studijních soustředění se nejen zdokonalíte ve středověké latině, ale také se pobavíte díky našemu aktivnímu studentskému spolku!

Je studium programu pro vás?

  • Čtete rádi a zajímají vás texty, kterým nikdo jiný nerozumí?
  • Přemýšlíte rádi nad souvislostmi mezi literárními díly?
  • Nezaleknete se středověkých rukopisů a studia v nevšedních podmínkách?
  • Láká vás odborné studium a individuální přístup vyučujících?

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III, 1.

Praxe

Systém povinných praxí není součástí tohoto programu.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho studia najdete uplatnění v nejrůznějších kulturních institucích, jako jsou muzea, archivy, knihovny a další instituce, kde se nacházejí středověké písemné památky.

Budete umět samostatně kriticky pracovat s primárními zdroji, využívat informační textové zdroje a budete mít podrobný vhled do problematiky středověkých literárních památek. To vám umožní najít uplatnění i v celé řadě humanitně zaměřených výzkumných institucí, jako jsou například Akademie věd nebo univerzity.

Působit budete moci i jako pedagogové na vysokých školách, ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. Řada našich absolventů pracuje na pozicích odborných konzultantů v knižních nakladatelstvích a nejrůznějších médiích, jako jsou televize nebo rozhlas.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: přijímací zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní pohovor je zaměřen na studijní motivaci studenta a obecný přehled o oboru.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Latinský jazyk a literatura na FF MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100). V písemné testu se odečítají body za špatnou odpověď, do výsledku se počítají kladné body.

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5.

C. Catullus. 1, 3, 8, 51.

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Latinský jazyk a literatura středověku jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Latinský jazyk a literatura středověku? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info