Jste v náročné sociální situaci?

Cílem tohoto stipendijního programu je zajistit stipendium v ​​případě tíživé sociální situace studenta. Na sociální stipendium má nárok studující, který splňuje podmínky stanovené v části 11 § 91 odst. 1 písm. 3 Zákona o vysokých školách. Stipendium se přiznává na deset měsíců v akademickém roce, vždy od října do konce července. Podrobné pokyny k aktuálnímu sběru žádostí naleznete zde.

Kdo má nárok na sociální stipendium?

Student/ka musí studovat ve standardní době studia, potvrdit splnění podmínek a na studijním odboru RMU doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. To vydá příslušný orgán státní sociální podpory (Úřad práce). Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu. Rozhodnutí o přiznání stipendia získávají studenti elektronicky prostřednictvím IS MU. 

Kde a kdy mám o sociální stipendium požádat?

Na vývěsce Studijního odboru RMU v IS MU a v popisu sběru potvrzení v IS MU se student/ka dozví, jaké doklady jsou pro přiznání sociálního stipendia nezbytné, a kam je má doručit. Student/ka potvrzuje splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia elektronicky v Informačním systému MU jednou za akademický rok v termínu od 1. listopadu do 11. prosince 2023. Aplikace pro sociální stipendia v IS MU umožňuje studentům před potvrzením vyhodnotit splnění podmínek pro přiznání tohoto stipendia.

Dne 1. listopadu 2023 vstoupila v platnost novela Opatření MU č. 6/2017 Přiznávání stipendií v tíživé sociální situaci studenta, která zavádí úpravu termínu pro sběr potvrzení sociální potřebnosti (= podání žádosti). Nyní je možno podat žádost o sociální stipendium v IS do 11. prosince 2023. Do této doby je nutno doložit i dokument "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které vydává příslušný úřad práce. V případě dodržení této lhůty bude sociální stipendium přiznáno od 1. října 2023.

Pokud bude uvedený dokument doložen 12. prosince 2023 a později, bude stipendium přiznáno až od 1. prosince 2023, případně od 1. dne měsíce, ve kterém bude dokument doručen na podatelnu RMU.

Kdy a kolik dostanu?

Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto stanovena výše stipendia se zaokrouhluje na celou desetikorunu nahoru. (např. v roce 2024 se jedná o 4730 Kč/měsíc).

Stále si nevíte rady ohledně sociálního stipendia? Přečtěte si ještě jednou výše uvedené informace, případně se zeptejte Michaely Hufové na hufova@rect.muni.cz .

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info