Jste v náročné sociální situaci?

Cílem tohoto stipendijního programu je zajistit stipendium v případě tíživé sociální situace studenta. Na sociální stipendium má nárok student, který splňuje podmínky stanovené v části 11 § 91 odst. 3 Zákona o vysokých školách. Stipendium se přiznává na deset měsíců v akademickém roce, vždy od října do konce července. Detailní pokyny k aktuálnímu sběru žádostí naleznete zde.

Kdo má nárok na sociální stipendium?

Student musí studovat ve standardní době studia, potvrdit splnění podmínek a na studijní odbor RMU doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. To vydá příslušný orgán státní sociální podpory (Úřad práce). Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu. Rozhodnutí o přiznání stipendia získávají studenti elektronicky prostřednictvím IS MU. Sociální stipendium studenti obdrží pouze v měsících, ve kterých splňují všechny podmínky pro jeho přiznání.

Kde a kdy mám o sociální stipendium požádat?

Student potvrzuje splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia elektronicky v Informačním systému MU jednou za akademický rok v termínu od 1. do 20. listopadu. Aplikace pro sociální stipendia v IS MU umožňuje studentům před potvrzením vyhodnotit splnění podmínek pro přiznání tohoto stipendia. Na vývěsce Studijního odboru RMU v IS MU, na studijních odděleních jednotlivých fakult a také v popisu sběru potvrzení v IS MU se student dozví, jaké doklady jsou pro přiznání sociálního stipendia nezbytné a kam je mají doručit. Pokud student zjistí, že splňuje podmínky pro přiznání stipendia po ukončení sběru potvrzení splnění podmínek (tedy po 20. 11. daného akademického roku), může se obrátit na Studijní odbor RMU, který doporučí další postup.

Kdy a kolik dostanu?

Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. (Např. v roce 2021 se jednalo o 3 800 Kč/měsíc).

Stále si nevíte rady ohledně sociálního stipendia? Přečtěte si ještě jednou výše uvedené informace, případně se zeptejte Karolíny Ivánkové na ivankova@rect.muni.cz.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info