Speciální biologie

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Speciální biologie je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z moderní biologie rozšířené o vědomosti ze speciálních biologických disciplín podle zvoleného směru studia. Základem studia oboru během prvních dvou let je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, organismové a populační úrovni. Součástí vzdělání je také plnohodnotný základ chemie. Na začátku 3. semestru se studenti zapisují do jednoho z pěti směrů studia, kterým vyjadřují svůj zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu. Možnost volby konkrétního směru studia je omezena kapacitně. Při překročení kapacity směru rozhodují o pořadí zapsaných studentů kritéria, která zohledňují dosažené výsledky během prvních dvou semestrů studia (studijní průměr, celkový počet získaných kreditů, prospěch z profilových předmětů).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Popsat základní struktury všech skupin živých organismů včetně jejich funkcí.
  • Rozumět fyziologickým procesům u mikroorganismů, rostlin a živočichů včetně člověka; podle zvolené specializace.
  • Identifikovat živé organismy podle platného systému.
  • Formulovat vztahy mezi živými organismy a prostředím.
  • Aplikovat základní výzkumné metody využívané danou specializací.
  • Efektivní práce v biologické a chemické laboratoři.
  • Plánovat jednoduché experimenty a data statisticky vyhodnotit.
  • Komunikovat efektivně anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nabo ústní prezentace výsledků.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

I když se předpokládá, že většina studentů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu daného oboru či směru, absolventi jsou dobře připraveni i pro praxi, kde najdou uplatnění jako biologové, kteří pod odborným vedením mohou vykonávat vědeckou, vývojovou a diagnostickou činnost ve vědeckých ústavech, zemědělských zařízeních nebo na vysokých školách jako vysoce kvalifikovaní laboranti a asistenti. Cílem studia oboru Speciální biologie je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v příslušné specializaci dle zvoleného studijního směru nebo základy k dalšímu vzdělání.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální biologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) a odborný test z biologie se základy chemie. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.
Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4

Kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info