Lékařská fyzika

Popis oboru

Studium oboru Lékařská fyzika je koncipováno tak, aby svým studentům umožnilo dosáhnout hlubšího pochopení fyzikálních, chemických a biologických zákonů. Samozřejmým nástrojem je matematika spolu s výpočetní technikou, v kombinaci se znalostí základů lékařských disciplín. Teoretické přednášky jsou ve vyváženém poměru k praktickým cvičením. Studenti oboru Lékařská fyzika se mimo jiné seznámí s principy moderních diagnostických a terapeutických metod využívajících fyzikálních principů a moderní přístrojové techniky (mikroskopie, sonografie, rtg. tomografie, magnetická rezonance, lithotrypse, práce se zdroji ionizujícího záření, apod.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit principy biofyzikální metod využívaných v oblasti medicíny s důrazem na diagnostickou a terapeutickou techniku;
  • popsat a analyzovat biofyzikální rizika diagnostických a terapeutických metod;
  • působit jako zprostředkovatel v odborné diskusi mezi lékaři a technicky či fyzikálně vzdělanými odborníky;
  • pokračovat ve studiu příbuzných oborů (biofyzika, radiologická fyzika) v navazujícím magisterském studiu.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Díky fyzikálně-matematickému základu absolvovanému v rámci programu nezávisle na volbě oboru se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu státního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Specializované zaměření tohoto studijního oboru předurčuje jeho absolventy k práci ve zdravotnických zařízeních, zejména na specializovaných diagnostických a terapeutických pracovištích využívajících lékařské přístrojové techniky. Absolvent se uplatní při obsluze přístrojů a jejich kvalifikované údržbě, stejně jako při zpracování dat pro lékařské účely, např. v radiologii, apod.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Lékařská fyzika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z fyziky nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z fyziky

Oborové zkoušky
Fyzika
Test studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info