Zlaté medaile MU


Udílení medailí Masarykovy univerzity se řídí směrnicí č. 8/2015 Udělování medailí Masarykovy univerzity.

Další typy vyznamenání