Informatika

Chápat informace je více, než je vědět.

Představení studijního programu

Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte základní vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium hlavních matematických disciplín, algoritmů, teorie programování a dalších metod souvisejících s návrhem a analýzou komplexních počítačových i jiných systémů. Na naší fakultě se z vás stane odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

Značnou část svého studia se budete individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů pak můžete své studium zaměřit na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence, bioinformatika či teorie informatiky jako vědní disciplíny. Během studia prvního ročníku lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Programování a vývoj aplikací.

Své studium můžete doplnit také zapojením se do výzkumných aktivit učitelů nebo spoluprací s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Je studium programu pro vás?

Studium na fakultě informatiky je náročné zejména na schopnost abstraktního a systematického myšlení. Máte pochybnosti, jestli studium zvládnete? Spolehlivým ukazatelem je pro vás lehkost, se kterou zvládáte středoškolskou matematiku, případně zájem o logické hádanky či úspěchy v různých šifrovacích hrách.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Baví mě učit se do šířky, studovat rozličná zákoutí oboru a Fakulta informatiky MU mi v tomto ohledu bohatě vychází vstříc. Můžu si vybrat z rozmanité škály předmětů z mnoha odvětví oboru, které vyučují odborníci, kteří své nadšení dokážou předat i svým studentům.“

Matěj Grabovský Matěj Grabovský
student informatiky

Praxe

Ve studijním programu Informatika není povinná externí praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studijního programu typicky pokračují ve studiu v navazujícím magisterském stupni studia. Ani bezprostřední uplatnění na trhu práce však není problém, jako kvalitní odborníci v oboru budete vysoce ceněni. Můžete například pracovat na řadě pozic se zaměřením na programování či informační technologie.

„Fakulta informatiky mi dala skvělý základ pro pokračování ve studiu na Cambridge a také prostor na rozběhnutí svých prvních firem. Nabytých znalostí dodnes využívám například i v našem startupu Operam, kde se věnujeme využití optimalizačních algoritmů v marketingu hollywoodských filmů.“

Jakub Jurových Jakub Jurových
absolvent informatiky a spoluzakladatel startupu Operam

Podmínky přijetí

Bakalářské studium

Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test

Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,

b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,

c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,

c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,

d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,

e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,

f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Matematický klokan (kategorie Student), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer),

g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika.,

h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU

stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Po absolvování tohoto studijního programu budete moci pokračovat v libovolném navazujícím studijním programu se zaměřením na informatiku - kdekoliv na světě. Na bakalářský studijní program Informatika na naší fakultě přímo navazují studijní programy Teoretická informatika, Vizuální informatika či Umělá inteligence a zpracování dat.

Chcete vědět víc?

https://www.fi.muni.cz/admission/bc/informatics.html.cs

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info