Baltistika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Finština nebo Litevština) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Program baltistika nabízí hlavně studium jazyků, které můžete studovat málokde jinde — litevštiny, finštiny, estonštiny a lotyštiny. U nás se naučíte jeden nebo i více z těchto jazyků. Seznámíte se s literaturou, kulturou i dějinami celé oblasti od Litvy po Finsko a získáte neobvyklé jazykové a kulturní znalosti. V dnešní době, kdy si mladí lidé tvrdě konkurují na trhu práce, je to cenný kapitál při hledání uplatnění po absolvování studia. Studium určitě bude stát čas a námahu, ale můžeme vám slíbit, že přinese také spoustu zábavných a inspirativních chvil!

Většina výuky probíhá v menších skupinách a se svými spolužáky z programu se budete setkávat i při dalších příležitostech — slavíme společně různé svátky, navštěvujeme kulturní akce, které se týkají Litvy, Finska, Estonska nebo Lotyšska. Během studia baltistiky lze volit z široké nabídky studijních pobytů v zahraničí, krátkodobých i dlouhodobých, během kterých se zdokonalíte v jazyce a poznáte zblízka studium i život v cizí zemi. Kromě seminářů a zahraničních pobytů můžete také využívat e-learningu.

Ve vyšších ročnících se budete moci podílet na různých překladatelských projektech nebo vypomáhat s organizací kulturních akcí. Uplatnění najdete například ve firmách, které hledají znalce těchto méně známých jazyků a místního prostředí. Můžete také pokračovat v magisterském studiu a zkusit kariéru tlumočníka, překladatele nebo se zaměřit na další studium jazykovědy a literární vědy – méně tradiční jazykové vybavení vás odliší od spousty dalších.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Poznáváte rádi země a jazyky, o kterých toho vaši kamarádi moc nevědí?
  • Zajímá vás současná evropská kultura?
  • Chtěli byste se dozvědět něco víc o Litvě, Finsku, Estonsku a Lotyšsku?
  • Učíte se rádi cizí jazyky? Čtete rádi krásnou literaturu?
  • Rádi byste během studia zkusili studovat i v zahraničí?

Pokud ano, je baltistika tím pravým programem pro vás!

„Máte zájem o baltistiku, ale nestihli jste Den otevřených dveří? U nás
jsou dveře otevřené každý den! Domluvme si schůzku naživo nebo online:
napište garantovi studijního programu na adresu seferis@phil.muni.cz
nebo zavolejte na číslo 549 497 122“

„Ku štúdiu baltistiky som sa dostala vďaka záujmu o menej tradične vyučované jazyky. Keďže odbor umožňuje začať od levelu začiatočník, výber bol jasný. S mojím odborom som aj počas štúdia veľmi spokojná. Vysoké zastúpenie vyučujúcich pochádzajúcich z Pobaltia robí prednášky zaujímavými a veľmi autentickými, s množstvom užitočných komentárov a neraz aj zábavných príhod. Možnosť previesť teóriu do praxe a zažiť kultúru krajiny na vlastnej koži umožňujú pravidelné ponuky na študijné pobyty v zahraničí, ktoré sú obrovským prínosom pre každého študenta.“

Lujza Gregoreková
studentka programu

Praxe

Praxi během studia můžete absolvovat jako volitelný předmět, může jít například o práci ve firmách zaměřených na jazykový software, pomoc při přípravě kulturních akcí.

Chcete vědět víc?

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/4426-baltistika

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete dobře orientovat v kulturních dějinách, literaturách i současnosti baltského regionu zahrnujícího Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Budete dobře ovládat jeden nebo více jazyků této oblasti. Díky studiu se naučíte práci s textem na mnohem vyšší úrovni než dříve a osvojíte si náhled na jazyk potřebný například pro výuku cizí řeči, překlad nebo tlumočení.

Studium baltistiky vás připraví na práci v humanitních vědách jako je lingvistika, literární věda, kulturologie či politologie. Dále můžete pracovat v překladatelství a tlumočnictví, žurnalistice nebo kultuře formou různorodé kulturní spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Finskem.

„Již od střední školy jsem měla zájem o netradiční jazyky a studium baltistiky mi to plně umožnilo. To je také důvod, proč pokračuji i v navazujícím magisterském programu. Výuka je zde koncipována tak, že ve všech směrech prohlubujeme své dosavadní znalosti – a co mě baví nejvíce – zdokonalujeme se v překladatelské činnosti. Studium navíc probíhá v přátelském prostředí, což považuji za velké plus.“

Lenka Řezníková
absolventka programu

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Zaměření specializace: Litevština. Přestup na Finštinu je možný po 1. roce studia.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru a má za cíl zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Baltistiky, a očekávání, se kterými uchazeči do studia nastupují.

Základní popis oborové zkoušky:
Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Baltistiky (např. zájem o dotyčné země, snaha studovat méně obvyklý obor, doporučení známých, náhoda atd.). Zkoušející uchazečům představí zaměření studijního programu Baltistika a základní rysy průchodu studiem. Předpokládána délka pohovoru je 10 min.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě předložených potvrzení o účasti v celostátním kole SOČ v oboru Historie, Olympiádě v českém jazyce a soutěžích v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština).
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Baltistika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Baltistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info