Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Baví vás sledovat filmy a seriály a rozmlouvat o nich s přáteli? Zajímá vás, jaké okolnosti provázely vznik vašich oblíbených komedií či hororů, jak funguje vyprávění a jak lze zkoumat styl? Program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na vaše otázky odpoví. Naučíte se filmy analyzovat, interpretovat, porozumět procesu, místu a době jejich vzniku i jejich diváckému a kritickému přijetí.

Budete absolvovat kurzy teoretické i historické, přehledové i specializované. Naučíte se nalézat a vytěžovat prameny, pracovat metodou orální historie, používat sekundární literaturu. Vyzkoušíte si práci filmového kritika. Budete si moci vybírat kurzy o kinematografiích střední Evropy, ale i Latinské Ameriky či Dálného východu, kurzy o kinematografické technice, filmových hvězdách i kostýmech, o tvorbě dokumentární i animované. Dále kurzy výzkumné, a to jak analytické – Analýza stylu a vyprávění v českém filmu, tak historické – Filmové Brno. Také si můžete zapsat kurzy praktické, například o televizi, filmovém průmyslu, filmovém archivnictví i kurzy projektové.

V sérii navazujících bakalářských seminářů vás dovedeme k projektu závěrečné práce, jejímu vytvoření a obhájení. Vysoké nároky jsou kladeny na samostatnost práce a původnost odevzdávaných textů. Jen tak mimochodem se zdokonalíte v angličtině, neboť většina povinné a doporučené literatury je dostupná právě v tomto jazyce. Také zahraniční filmy budete sledovat v angličtině nebo s anglickými titulky a v angličtině zažijete přednášky hostujících učitelů – světových kapacit v daném oboru, které si zveme ke krátkodobé výuce.

Dozvíte se i hodně o dějinách, zejména evropských, neboť výzkum filmu nelze od dějin politiky a kultury oddělit. Samozřejmostí je česko-slovenské studentské i pedagogické prostředí. Ústav filmu a audiovizuální kultury disponuje kmenovými učiteli a doktorandy, jejichž zájmové rozpětí je dostatečně široké, abyste si v nabídce vybrali témata, která vás budou bavit.

Navíc si zveme znalce z praxe, odborníky z českých i slovenských uměleckých škol, mediálních či produkčních pracovišť i ze zahraničních univerzit. S podporou programu Erasmus můžete celý semestr studovat na jiné evropské vysoké škole, nabídka zahrnuje například univerzity ve Velké Británii, Německu, Nizozemí, Belgii, Itálii, Polsku či Švédsku.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chodíte často do biografu a píšete si o zhlédnutých filmech kritické poznámky, ať soukromě či veřejně na internetu?
 • Navštěvujete představení filmového klubu, archivního či artového kina ve vašem okolí?
 • Zúčastňujete se filmových přehlídek a festivalů?
 • Baví vás číst, co si o filmech a televizních pořadech myslí kritici?
 • Považují vás vaši přátelé a známí za znalce filmů a seriálů a ptají se, co jim doporučíte ke zhlédnutí?
 • Sledujete filmové časopisy, jako jsou Film a doba, Cinepur, Iluminacie či Kino-Ikon?

Souhlasně přikyvujete u některých bodů? Podejte si přihlášku!

„Vidíme film zevnitř.“

Praxe

Některé předměty jsou na praxi přímo zaměřeny. Můžete například se spolužáky vytvořit tým, který dostane na jeden semestr k dispozici programové okno v Univerzitním kině Scala a naplní ho filmovým cyklem podle vlastní dramaturgie. A to včetně propagace, moderování besed a dalších atrakcí. V rámci odborné praxe můžete absolvovat stáže v médiích, v televizním studiu, ve filmových či festivalových štábech nebo ve filmovém archivu. Můžete působit v kulturních rubrikách novin a časopisů, publikovat recenze. Tím vším pak obohacovat svůj profesní životopis, získávat zkušenosti a rozšiřovat svůj sociální kapitál.

Chcete vědět víc?

http://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě bývají ve svých kariérách velmi úspěšní. Přednášejí studentům na vysokých i středních školách, řídí kreativní týmy na nejrůznějších pracovištích, uplatňují se v médiích, ve filmovém průmyslu i v reklamě. Můžete je také vídat na obrazovce jako televizní reportéry. Dále redigují časopisy, vydávají knihy a publikují recenze, řídí kina a festivaly, pečují o kulturní dědictví ve filmových archivech.

Záleží na individuálním talentu a pracovitosti. Ti nejlepší z našich absolventů mají více pracovních nabídek, než kolik dokážou přijmout, a vykonávají i několik profesí současně.

Posílit své kompetence můžete vhodnou mezioborovou kombinací. Tradičně úspěšné bývá spojení s Mediálními studii a žurnalistikou a se studiem cizích jazyků.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného testu. V případě dodatečného přijímacího řízení je v individuálních případech možná ústní přijímací zkouška před přijímací komisí.

Základní popis zkoušky:
Otázky z teorie filmu a médií, z dějin a současnosti české a světové kinematografie a porozumění odbornému textu v angličtině.

Ukázka staršího oborového testu 1
Starší oborový test 1: metodika hodnocení
Ukázka staršího oborového testu 2
Starší oborový test 2: metodika hodnocení

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátním kole SOČ v oborech Historie a Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100
 • Celkový počet bodů za znalostní část: 80
 • Celkový počet bodů v části porozumění textu v angličtině: 20
 • Hranice pro prospěch v oborovém testu: 50 bodů

Doporučená literatura

Základní literatura:

 • BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2011): Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, především kapitoly 1, 2, 3 a 12 (s. 21-155, 585-633).
 • LUKEŠ, Jan (2013): Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart.

Doporučená literatura:

 • BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2007): Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • SZCZEPANIK, Petr (2004): Úvod. Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií. In: SZCZEPANIK, Petr (ed): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, s. 9-41.
 • Časopisy (od roku 2014): Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info