Co se naučíte

Chcete porozumět hudbě? Studium Hudební vědy na Masarykově univerzitě nabízí mnoho způsobů, jak ji blíže poznat. Program v sobě slučuje přístup historický i systematický. Vedle důkladného obeznámení s dějinami hudby od antiky po současnost se seznámíte s mnoha dalšími aspekty, jako je hudební analýza, estetika či organologie a další disciplíny.

Porozumíte historickým proměnám hudebního myšlení a vztahu hudby a společnosti, a to mimo jiné prostřednictvím vlastního archivního výzkumu. Díky práci s partiturou získáte také schopnost vhledu do hudebního díla, pochopíte například i zákonitosti filmové hudby. Seznámíte se s dějinami i stavbou hudebních nástrojů, a to pomocí studia historických vyobrazení i nástrojů samotných.

Hlavní výhodou studia je možnost výběru. Ke studiu hudební vědy si můžete zvolit další program dle vlastního uvážení, například kombinace s historickými nebo filologickými programy přináší důležitou synergii. Zároveň si do velké míry vyberete mezi hlubokým průnikem do problematiky nebo naopak důrazem na široký rozhled v oboru.

Kromě mnoha různých praxí se nabízí i možnost zahraničních studijních pobytů po celé Evropě. K programu patří i praktické předměty zahrnující sborový i sólový zpěv, hru na klavír a podobně. Hudební aktivity lze zúročit ve studentském symfonickém orchestru, mužském nebo komorním sboru.

Jako studenti programu můžete být aktivní také jako hudební publicisté, k získání potřebných zkušeností vám poslouží vlastní webový portál musicologica.cz. Ti nejschopnější mohou už během studia přispívat do renomovaných časopisů a webů. Můžete se také zapojit do organizace různých hudebních akcí, představení a festivalů, kde získáte nejen manažerské, ale například i dramaturgické zkušenosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás hudba a její role v kultuře?
 • Nebojíte se zdánlivých překážek v podobě jiné hudby, odlišných typů hudebního zápisu nebo práce s archivními dokumenty?
 • Máte chuť nahlédnout pod povrch samotného hitu, odrhovačky nebo symfonie?
 • Chcete porozumět struktuře i sociálnímu kontextu skladby?
 • Zajímají vás důvody, proč se některá píseň stane ikonickou, a jiná ne?

 Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

„Obor hudební věda si vybrala, protože jsem se chtěla dozvědět více o principech hudby a studovat ji do hloubky. Během prvního ročníku jsem zjistila, že absolventi tohoto oboru mají mnohem víc možností uplatnění, než se může na první pohled zdát. Je tu důležitá vlastní iniciativa, profesoři jsou vstřícní a na ústavu panuje přímo rodinná atmosféra. Díky tomuto studiu jsem měla už v prvním ročníku možnost absolvovat velmi obohacující praxi v Národním divadle a také příležitost navštívit mnoho kulturních akcí za výhodné studentské ceny.“

Kristína Ščasná Kristína Ščasná
studentka hudební vědy

Praxe

Prostřednictvím odborných praxí se seznámíte i s aktuálním provozem mnoha hudebních institucí, jako je filharmonie, operní dům, ale i hudební klub. Připravíte se tak nejen k další dráze vědce, badatele, pracovníka muzea nebo knihovny, ale i k pracovnímu zapojení v aktuálním kulturním průmyslu.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského studia hudební vědy budete odborníkem vybaveným znalostmi v oblasti teorie a dějin hudby. Uplatnění najdete ve sféře základního a aplikovaného výzkumu, kam patří například akademická pracoviště, různé odborné archivy a muzea. Práci najdete i v managementu, hudebním průmyslu, v široké oblasti médií, hudebních nakladatelství a vydavatelství. Zapojit se můžete také v managementu koncertního provozu a v neposlední řadě ve sféře hudebního vzdělávání a publicistiky.

„Vždy jsem tíhl k vážné hudbě a historii, a tak se hudební věda – nabízející těsné sepětí obou – jevila jako vhodný studijní obor. Řekl bych, že to byly právě ty nejobávanější z předmětů (intonace, harmonie, dějiny středověku, renesance a baroka), které mě nadchly a díky kterým jsem oboru zůstal věrný. Největší zásluhu na tom mají samozřejmě vyučující, kteří se studenty v podstatě od samého počátku jednají jako s kolegy. A to potom člověk mnohem raději chodí do archivů, koncertních síní a především na přednášky samotné. Nedocenitelné je také napojení Ústavu hudební vědy na všemožné kulturní a společenské události, díky nimž se studenti mohou angažovat i mimo akademickou půdu.“

Lukáš Pavlica Lukáš Pavlica
absolvent programu

„Hudební vědu jsem si původně vybrala jako doplňující druhý obor k vytoužené obecné historii. Brzy jsem si ale uvědomila, že historie bez hudby je pro mě příliš suchopárná a nezáživná a také že se oba obory skvěle doplňují. Během studia jsem mimo jiné ocenila skutečnost, že zvládnuté řemeslo historika se při studiu hudebních dějin velmi hodí. Vyučující nás od začátku podporovali v našem směřování, odborných zájmech i hudebních aktivitách; my studenti jsme se všichni navzájem znali, od prváků až po doktorandy. Hudební věda se nakonec stala mým hlavním oborem, který mě živí a zároveň baví.“

Irena Veselá Irena Veselá
absolventka Hudební vědy a Teorie a praxe staré hudby

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

 • PREZENČNÍ STUDIUM:

  Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

  Oborová zkouška: ne

 • KOMBINOVANÉ STUDIUM

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ - PŘIJATI BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČI NA PROGRAM HUDEBNÍ VĚDA - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA.

  Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, přijímací zkoušku lze uchazečům o program Hudební věda prominout na základě 1. účasti v SOČ, obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby - celostátní kola, 2. na základě maturitního vysvědčení z konzervatoře, 3. na základě prospěchu z profilových středoškolských předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis, hudební výchova, základy společenských věd.

  V případě prominutí přijímací zkoušky na základě maturitního vysvědčení z konzervatoře zasílá uchazeč s žádostí o prominutí zkoušky i úředně ověřenou kopii tohoto maturitního vysvědčení.

  Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace zde.

  Podrobné informace o přijímacím řízení:

  Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči o prezenční formu studia budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail: