Sdružená uměnovědná studia

Ars una, species mille.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás problematika uměnověd? Upřednostňujete získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací jednoho oboru? Pak je program Sdružená uměnovědná studia určena právě pro vás. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i sdružené a kombinované jednooborové. Povede vás k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou dějiny hudby, výtvarného umění, divadla a filmu.

Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Dále se budete během studia věnovat dějinám estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se vám otevře cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

Studium vám pomůže k navázání kontaktů s lidmi podobných zájmů. Už na začátku úvodního semestru se pořádá soustředění pro všechny studující Ústavu hudební vědy. Ti mají širokou nabídku možností studia v zahraničí, zpravidla semestrálního s podporou programu Erasmus+. Při četných uměnovědných a muzikologických exkurzích je kladen důraz na přímé poznávání a sdílení zkušeností.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímá vás historie?
  • Baví vás hudba, výtvarné umění, ale i divadlo a filmy?
  • Chcete mít znalost ve více oborech?
  • Navštěvujete rádi muzea a galerie nebo skvosty architektury?
  • Bavilo by vás podílet se na organizaci kulturních akcí?

 Pokud většina vašich odpovědí kladná, neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

„Umění mě baví, proto jsem si zvolila studium uměnověd. Dodnes to vnímám jako nejlepší výběr a neměnila bych. Překvapila mě zejména skvělá atmosféra na našem ústavu, která je zásluhou kvalitních a přívětivých pedagogů. Díky širokému záběru volitelných předmětů se můžu zdokonalovat právě v oblasti umění, která mě zajímá nejvíce. Brno mi nabízí nespočet příležitostí, kde můžu svoje znalosti uplatnit i prakticky, například prostřednictvím stáží.“

Dominika Vančová Dominika Vančová
studentka sdružených uměnovědných studií

Praxe

V průběhu studia absolvují studenti ve dvou blocích povinnou praxi v kulturní instituci v rozsahu dvou týdnů, což představuje celkově 80 hodin. Vyberete si z nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru. Cílem je vás formou praktických stáží obeznámit se základními principy fungování kulturních institucí.

Díky dlouhodobé spolupráci s brněnskými muzei a galeriemi, s divadelními pracovišti, například Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou zemskou knihovnou i dalšími organizacemi budete mít možnost se zapojit do příprav výstav a jiných kulturních aktivit. Znalosti můžete zužitkovat i v lektorské činnosti nebo dokumentaci v Domě umění města Brna, Moravském zemském muzeu a Moravské galerii v Brně.

Praxi můžete najít i v organizaci, propagaci a prezentaci koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. V rámci této povinné praxe získáte zkušenosti v provozu brněnských i mimobrněnských kulturních institucí i cenné kontakty pro další studium a práci. 

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu budete mít teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations. Díky širokému zaměření programu můžete najít pracovní příležitosti v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií, například v televizi, rozhlasu, novinách a časopisech nebo internetových médiích.

Uplatnění můžete najít i v uměleckých agenturách, muzejních institucích, galeriích nebo knihovnách. Můžete také pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci) nebo v administrativě projektů a grantů.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, 1. na základě účasti v celostátním kole SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. 2. na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis, základy společenských věd a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče.

Bližší informace a formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky viz (více zde)

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail: