Obecná jazykověda

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Hlavní zaměření programu je na jazyk. Při studiu Obecné jazykovědy se budete věnovat jak jazyku konkrétnímu, mateřskému, cizímu, „exotickému“, tak jazyku jako jednomu z nástrojů, kterými člověk uchopuje svět kolem sebe a používá ho jako základní prostředek myšlení. Studium je převážně teoretické. Je ale doplněné o praxi s různými jazyky Evropy a světa (starými i novými) a nově i experimentální lingvistikou.

Při studiu proniknete do samotné struktury jazyka, ale poznáte i struktury konkrétní, od kterých jsou abstraktní odvozeny. Praktické jazykové schopnosti prohloubíte teoretickým studiem. Získáte komplexní znalost jazyka, protože ji postavíte na vědomém uchopení toho, co jazyk je a jak pracuje. Poznáte i zákonitosti jazykového vývoje.

V rámci studia můžete vyjet na stáž na spřátelená pracoviště do zahraničí. Můžete se také přímo v Brně účastnit stáže v pobočkách Akademie věd nebo v rámci grantů řešených na pracovišti. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás jazyk, jeho původ, struktura, a to, jak funguje?
  • Chcete se dozvědět víc o historii jazyka?
  • Chcete poznat jazykové zákonitosti a stavbu jazyka zblízka?
  • Chcete skrze jazyk nahlédnout na svět kolem sebe i na svět uvnitř?

Jazykem k mysli, myslí k jazyku.

„Obecná jazykověda v sobě geniálně snoubí širokou škálu nabízených předmětů s hloubkou, do které jsou vyučovány. Kantoři jsou vysoce kvalifikovaní a otevření lidé, vždy ochotní podat pomocnou ruku či etymologický slovník.“

Martina Dvořáková Martina Dvořáková
studentka programu Obecná jazykověda

Praxe

Studium je převážně teoretického rázu. Praxi můžete získat v rámci stáže v Akademii věd, případně se podílet na řešení grantových úkolů. Praxí budete mít doplněny i semináře, a to skrze poznávání tak zvaných pramenných jazyků. A to od starých indoevropských jazyků přes menšinové jazyky Evropy po exotické jazyky Dálného Východu.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Obecné jazykovědy dokážete poznat obecnou základní strukturu lidského jazyka a osvojit si základní metody jeho analýzy. Tyto struktury i metody jsou obecné povahy, jsou uplatnitelné při práci s jakýmkoliv jazykem, včetně rodného. Metoda jazykové analýzy je také jednou z vědeckých metod, které maximálně rozvíjejí kritické a analytické myšlení, už jen tím, že jazyk sám jako takový je nástrojem lidského myšlení.

Poznáte strukturu různých pramenných jazyků, od litevštiny a finštiny přes sanskrt, latinu a řečtinu či koptštinu k vietnamštině a mongolštině, záleží na vašem výběru z nabídky. Poznáte ale i stavbu jazyka vlastního a evropských jazyků obecně. Studium obecné jazykovědy vám přinese intimní znalosti jazyka a zkušenosti, schopnosti jazyk užívat jako nástroj v praxi filologické, překladatelské i novinářské. Získané analytické zkušenosti a kritické návyky vám navíc otvírají obzor ke každé práci, která je potřebuje.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není vypsáno přijímací řízení do programu Tlumočnictví českého znakového jazyka (TČZJ), doporučujeme případným zájemcům o znakový jazyk zvážit podání přihlášky na jednooborové bakalářské studium programu Obecná jazykověda, kde bude pro tyto zájemce vytvořen blok předmětů odpovídající stávajícím předmětům bakalářského vedlejšího studia TČZJ.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 30


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Obecná jazykověda jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Obecná jazykověda? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info