Novořecký jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem bakalářského studia novořečtiny je získání důkladných znalostí normativní novořecké mluvnice a syntaxe a schopnost jejich aktivního využití při porozumění mluvenému i psanému slovu, při aktivní konverzaci a také v písemném projevu.

Oborové curriculum nabízí dále řadu specializovaných předmětů, které doplňují a rozvíjejí jazykové znalosti studentů, zejména o znalosti novořeckých reálií, literatury, kultury a historie. Studium je tedy jako celek koncipováno směrem ke komplexnímu osvojení jazyka i kulturně-historických znalostí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně a aktivně používat v písemném i mluveném projevu normativní gramatiku a syntax novořečtiny;
  • porozumět novořeckému textu, překládat ho aktivně i pasivně za pomoci slovníku a analyzovat ho na nižší úrovni;
  • rozumět jednoduchým starořeckým textům (se slovníkem);
  • používat základní lingvistickou a literárně teoretickou odbornou terminologii a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • orientovat se důkladně v dějinách novořecké literatury 19. a 20. století;
  • dobře se orientovat v historickém vývoji moderního Řecka 19. a 20. století;
  • orientovat se v antické řecké próze a poezii od jejich počátků po římské období;
  • popsat novořecké kulturní reálie, rozumět historickému a kulturnímu kontextu.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského cyklu oboru novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Především jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny.

Vzhledem k zaměření na práci s jazykem jsou připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Novořecký jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wuks

https://www.facebook.com/uksbrno

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info