Novořecký jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem bakalářského studia novořečtiny je získání důkladných znalostí normativní novořecké mluvnice a syntaxe a schopnost jejich aktivního využití při porozumění mluvenému i psanému slovu, při aktivní konverzaci a také v písemném projevu.

Oborové curriculum nabízí dále řadu specializovaných předmětů, které doplňují a rozvíjejí jazykové znalosti studentů, zejména o znalosti novořeckých reálií, literatury, kultury a historie. Studium je tedy jako celek koncipováno směrem ke komplexnímu osvojení jazyka i kulturně-historických znalostí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně a aktivně používat v písemném i mluveném projevu normativní gramatiku a syntax novořečtiny;
  • porozumět novořeckému textu, překládat ho aktivně i pasivně za pomoci slovníku a analyzovat ho na nižší úrovni;
  • rozumět jednoduchým starořeckým textům (se slovníkem);
  • používat základní lingvistickou a literárně teoretickou odbornou terminologii a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • orientovat se důkladně v dějinách novořecké literatury 19. a 20. století;
  • dobře se orientovat v historickém vývoji moderního Řecka 19. a 20. století;
  • orientovat se v antické řecké próze a poezii od jejich počátků po římské období;
  • popsat novořecké kulturní reálie, rozumět historickému a kulturnímu kontextu.

„Svého rozhodnutí studovat novořečtinu jsem nikdy ani na chvíli nelitovala, přestože mě od něj mnozí odrazovali. Studium probíhá v příjemné atmosféře, a to především díky individuálnímu a vstřícnému přístupu vyučujících. Široká nabídka zahraničních výjezdů a letních jazykových kurzů je pak už jenom třešničkou na dortu.“

Eliška Landová Eliška Landová
studentka oboru Novořecký jazyk a literatura

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského cyklu oboru novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Především jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny.

Vzhledem k zaměření na práci s jazykem jsou připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Věra Šmídová

„Studium novořečtiny mi otevřelo cestu k novému jazyku a kultuře. Díky škole jsem měla možnost několikrát vycestovat na letní jazykové kurzy a půlroční studium v rámci programu Erasmus, což nejen prohloubilo moje znalosti řečtiny, ale přispělo i k navázání řady přátelství a později k získání pracovních nabídek. Díky cestování po Řecku a znalosti jazyka jsem poznala mentalitu a pohostinnost Řeků. Už při studiu jsem po krůčcích začala řečtinu vyučovat a mám radost, že se až doteď můžu věnovat svému oboru, který mě baví.“

Věra Šmídová
absolventka oboru Novořecký jazyk a literatura, učitelka řečtiny a tlumočnice

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Novořecký jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Oborový test v němž uchazeči prokážou schopnost práce s textem v českém jazyce, např. větný rozbor, zařazení do funkčního stylu apod. a znalost řeckých reálií, historie, literatury a mytologie (od antiky po současnoit).

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 20 bodů ze 40.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wuks

https://www.facebook.com/uksbrno

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info