Sdružená uměnovědná studia

Popis oboru

Sdružená uměnovědná studia jsou určena zájemcům o uměnovědnou problematiku, kteří upřednostňují získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací oboru jednoho. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i dvouborové a kombinované jednooborové.

Studium vede studenty k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech - v dějinách hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu, dějiny estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se studentům otevírá cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v historii i současnosti hudby, výtvarného umění, divadla a filmu a tyto obory vnímat v širším kontextu vývoje kultury
  • obsáhnout klíčové aspekty hudby, umění, divadla a filmu v různých časových úsecích
  • popsat sociálně a historicky podmíněné typy chápání (výkladu) umění
  • pracovat v různých oblasti kultury

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru získávají teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations.

Díky širokému zaměření oboru se absolventi mohou uplatnit v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií (televize, rozhlasu, novin a časopisů, internetových médií), uměleckých agentur, muzejních institucí a galerií, knihoven, mohou pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci), v administrativě projektů a grantů.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sdružená uměnovědná studia


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Sociologie

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/music/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info