Pedagogika

Popis oboru

Cílem studia je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. K uvedenému je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které nabývá studiem teoretických a aplikačních disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, na straně druhé aspekt aplikační.

Studium oboru pedagogika pak výrazně rozvíjí jednak kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, jednak schopnosti a dovednosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného a mluveného projevu (prezentační dovednosti).

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit základní teoretické a metodologické koncepty a přístupy pedagogiky, didaktiky i příbuzných oborů;
 • popsat hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji a zhodnotit současné tendence;
 • charakterizovat základní teorie vyučování a učení;
 • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu;
 • orientovat se v českém školském systému, ale i ve školství ve světě;
 • popsat, vysvětlit a aplikovat poznatky z oblasti pedagogické komunikace;
 • vysvětlit a využívat principy osobnostně sociální výchovy;
 • využívat poznatky z oblasti pedagogiky volného času, sociální pedagogiky či pedagogiky rodiny;
 • vysvětlit zásady, metody a postupy vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů;
 • popsat a vysvětlit současná pojetí zkušenostně reflektivního učení;
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti;
 • popsat a vysvětlit aktuální přístupy a principy k využívání ICT ve vzdělávání a učení.

„Pedagogiku na FF MU jsem si vybral, protože jsem chtěl porozumět principům vzdělávání asoučasným problémům pedagogiky. Zároveň studuji obor, který mě skvěle připravuje na práci s lidmi. Všichni vyučující jsou velmi ochotní a patří mezi špičky svého oboru. Díky tomu se mi studuje opravdu příjemně. Studium oboru mi dalo rozhled, znalosti a umožnilo mi cestu k plnění mých přání a cílů. Tento obor není jen o učitelství, ba naopak – jeho prostřednictvím se můžete přiblížit lektorství, personalistice, či čemukoli v oblasti lidských zdrojů.“

Vlastimil Kříž Vlastimil Kříž
student bakalářského oboru Pedagogika

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech a institucích všech úrovní zabývajících se výchovou, vzděláváním, v neziskových organizacích. Absolventi se tedy mohou uplatnit v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogika


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa
Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Genderová studia
Psychologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná politika a lidské zdroje

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z filozofie, politologie a ostatních humanitních a společenských věd; pedagogiky, psychologie a problematiky volného času. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info