Informační studia a knihovnictví

Popis oboru

Posláním bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a nabídnout smysluplné další vzdělávání odborníkům z praxe. Studenti jsou připravováni na to, aby dokázali odborně řešit teoretické, metodologické a etické otázky informační vědy a knihovnictví, problematiku managementu knihovních a informačních systémů, vzdělávání v mediální a informační gramotnosti a komplexní práci s informačními zdroji. Studium je strukturou předmětů zaměřeno tak, aby studentům poskytlo znalosti v oblasti informační vědy a knihovnictví z pohledu historického, teoretického i praktického. Významnou součástí studia je rozvíjení celoživotního učení a soft skills – komunikačních a prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí a kreativního myšlení.

Cílem oborového pracoviště je připravit pro praxi odborníky, kteří

a) kritickým a etickým způsobem pracují s daty a informacemi na různých odborných pozicích;

b) ovládají současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v interakci člověka s informacemi;

c) jsou mediálně a informačně gramotní, umí cíleně zpřístupňovat informace uživatelům a aktivně působí ve veřejném prostoru a občanské společnosti.

Absolvent bakalářského oboru odchází do praxe se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu profese informačního a znalostního odborníka, ale také k uplatnění v dalších pozicích zaměřených na komplexní práci s informacemi a daty.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládá procesy vyhledávání, organizace, kritické analýzy, interpretace, uchovávání a zprostředkování dat a informací;
  • rozumí základním teoretickým pojmům a konceptům informační vědy a knihovnictví;
  • aplikuje znalosti fungování a významu informací a objektivně informace hodnotí a interpretuje;
  • orientuje se v problematice digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů;ovládá moderní informační a komunikační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro práci informačního specialisty;
  • rozumí právním a etickým hodnotám a normám interakce člověka s informacemi a aktivně je uplatňuje;
  • na pokročilé úrovni pracuje s daty a databázemi;
  • podílí se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví;
  • aktivně a s využitím technologií vzdělává různé cílové skupiny na témata informační, mediální nebo digitální gramotnosti v prostředí knihoven, firem a veřejných institucí;
  • používá výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní v mnoha pracovních pozicích zaměřených na komplexní práci s daty a informacemi:

- Knihovny (odborní knihovníci v pozicích akvizitér, katalogizátor, správce fondů, správce knihovních systémů, učící knihovník, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér, pracovník informačních služeb)

- Akademická pracoviště (odborní knihovníci, výzkumní pracovníci a experti zajišťující informační podporu vědy a výzkumu);

- Informační a veřejné služby (odborníci na informační systémy, informační management, analýzu a interpretaci informací a dat)

- Neziskové organizace (nižší a střední management, vzdělávání, řízení a administrace projektů, práce s veřejností);

- Média, PR, reklamní agentury (editoři, vydavatelé, redaktoři, informační analytici, tiskoví mluvčí);

- Vzdělávání s technologiemi (lektoři neformálního vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání);

- Konzultační a poradenská činnost (experti na informační systémy, management dat a informací, design informačních služeb, webovou analytiku);

- Start-up sféra, vlastní podnikání (v oblasti poskytování informačních služeb v institucích a na internetu).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Informační studia a knihovnictví


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://kisk.phil.muni.cz/cs

https://www.facebook.com/KISK.FF.MU/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info