Teorie a dějiny divadla

Popis oboru

Studium oboru Teorie a dějiny divadla vyžaduje od posluchačů nejen hluboký zájem o divadelní umění, ale i dispozice pro vědeckovýzkumnou tvůrčí práci v oboru teatrologie. Cílem studia je schopnost teoretické reflexe současných i historických forem divadla na odborné úrovni. Studium se zaměřuje především na schopnost rozvoje samostatného kritického myšlení o umění, zejména v oblasti divadla a performativních umění, reflexi uměleckého tvaru a poznání zákonitostí utváření dramatu a divadla. V tomto smyslu se cílem studia stává hlubší poznání teorie a dějin divadla v širších kontextech.

Úspěšný absolvent je schopen

 • definovat kreativní postupy k řešení praktických problémů v oboru teatrologie při uplatnění odborných znalostí a základních metod teatrologie;
 • ovládat a na profesionální úrovni interpretovat základní teoretické a metodologické koncepce teatrologie;
 • určit, vyhledat a utřídit relevantní informace k vybranému problému v oblasti teatrologie;
 • použít efektivně společný profesionální slovník oboru teatrologie;
 • demonstrovat znalost faktografie dějin divadla v českém i světovém měřítku;
 • demonstrovat znalost základních teorií a kriticko-analytických metod interpretace a hodnocení performativní tvorby;
 • specifikovat základní spektrum a typologii zdrojů teatrologie;
 • specifikovat možnosti, podmínky a využití teorií, konceptů a metod zkoumání performativních umění;
 • navrhnout a diskutovat estetické soudy v oblasti teatrologie, a to na základě porozumění zkoumanému materiálu a na základě historiografických a metodologických znalostí.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění především v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadlo v jeho nejrůznějších formách. Absolventi studia nacházejí uplatnění ve vědecko-výzkumných institucích, muzeích, archivech, divadelních archivech, divadlech, v tisku, v rozhlase i televizi. Absolventi jsou kvalifikováni k práci v oblasti public relations ve veřejné i soukromé sféře, dále v oblasti administrace kultury a umění ve veřejné i soukromé sféře, administrace kulturní politiky a kulturních průmyslů, dramaturgie, žurnalistiky se zaměřením na oblast kultury a umění, editorské činnosti, kritiky v umění a kultuře a managementu kultury a umění. Absolventi se uplatní i v médiích či v institucích zaměřených na performativní umění, ochranu a propagaci kulturního dědictví.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny divadla


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Mediální studia a žurnalistika

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Obecný přehled o dějinách divadla a evropské kultuře na úrovni absolventa střední školy. Orientace v současné kultuře.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
 • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Oborové zkoušky
Oborový test

8. - 9. 6. 2017

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kds/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info